ACRE
Radošo zināšanu izvietojums – Eiropas metropoles reģionu konkurētspēja paplašinātās Savienības robežās
DAĻA A
APMIERINĀTĪBA AR PILSĒTU
A0: Lūdzu, atzīmējiet sektoru, kurā Jūs strādājat
Datorspēles, programmatūra, elektroniskā druka, programmatūras konsultācijas un piegāde
Aktivitātes kino un video jomā, aktivitātes radio un TV jomā
Reklāma
Jurisprudence, tieslietas, grāmatvedība, audits utml.
Finanses
Izpēte un attīstība, un augstākā izglītība
Cits

A1: Cik ilgi Jūs dzīvojat Rīgā?
Mazāk par vienu gadu
No viena līdz 2 gadiem
No 2 līdz 5 gadiem
No 5 līdz 10 gadiem
Vairāk par 10 gadiem

A2: Kur Jūs dzīvojāt pirms pārcelšanās uz pašreizējo dzīvesvietu?
Rīgā, bet citā rajonā
Citā pilsētā reģionā/provincē/valstī
Citā pilsētā Latvijā
Ä€rpus Latvijas
Ä€rpus Eiropas
Nekad neesmu pārcēlies/usies/ vienmēr dzīvoju tajā pašā vietā

A3: Lūdzu, novērtējiet 4 vissvarīgākos iemeslus, kāpēc Jūs pašreiz dzīvojat Rīgā (1 piešķirot vissvarīgākajam iemeslam un 4 vismazāk svarīgākajam)
Personīgā saikne: Esmu dzimis/usi te:
Ģimene dzīvo te:
Mācījos Rīgā:
Tuvums draugiem:
Darbs: Pārcēlos uz šejieni mana darba dēļ:
Pārcēlos uz šejieni mana/as partnera/es darba dēļ:
Labas nodarbinātības iespējas:
Augstākās algas:
Atrašanās vieta: Pilsētas lielums:
Laiks/klimats:
Labi transporta sakari :
Tuvums dabiskajai videi (jūra, kalni, lauki):
Pilsētas raksturojums: Mājokļu finansiāla pieņemamība:
Mājokļu pieejamība:
Mājokļu kvalitāte:
Drošība bērniem:
Cilvēki/ sociālā atmosfēra: Atklātums pret dažādu tipu cilvēkiem (attiecībā uz rasu, etnisko piederību) :
Brīvi no aizspriedumiem un toleranti :
Draudzīgi noskaņoti gejiem un lesbietēm:
Valoda (spēja komunicēt angļu/spāņu/itāļu/dāņu u.c. valodās):
Vispārējais pilsētas draudzīgums:
Izglītība: Brīvā laika pavadīšanas un izklaides iespēju daudzveidība:
Kultūras daudzveidība:
Radītās vides dažādība:
Labu universitāšu esamība:
Citi iemesli: (lūdzu, norādiet):

A4: Kas no sekojošā vislabāk atbilst Jums un Jūsu mājsaimniecībai?
Es vēlējos dzīvot šajā pilsētā, un tāpēc atradu te darbu
Mans/a partneris/e vēlējās dzīvot šajā pilsētā, tāpēc mēs atradām te darbu
Es dzīvoju šajā pilsētā, jo atradu te darbu
Es dzīvoju šajā pilsētā, jo mans/a partneris/e atrada te darbu
Nav atbildes

C1: Sekojošie jautājumi ir par Jūsu apmierinātību ar dzīvi Rīgā.

A5: Cik bieži Jūs veicat kādu no sekojošajām darbībām?
Katru dienu Vismaz vienreiz nedēļā Retāk Nekad Nezinu
Gājiens uz krogu/bāru
Gājiens uz restorānu vai citu ēdināšanas iestādi
Kinoteātra, teātra un/vai koncerta apmeklējums
Muzeja vai mākslas galerijas apmeklējums
Pastaigas pa pilsētas centru
Braucieni uz nacionālajiem parkiem un perifērijas zaļajām zonām
Nakts kulba apmeklējums
Sporta nodarbibu apmeklējums
Pastaigas pa parku
Festivālu apmeklējums
Draugu apciemošana
Dalība sabiedriskajās organizācijās
Piedalīšanās reliģiskajā darbībā
Piedalīšanās sabiedriskajos darbos
Piedalīšanās politiskajā darbībā (arodbiedrība, politiskā partija u.c.)
Citas

A5other: lūdzu, norādiet kādas

A6: Kā Jūs apmierina sekojošās brīvā laika pavadīšanas iespējas, kuras piedāvā Rīga?
Ļoti apmierina Apmierina Ne apmierina, ne neapmierina Neapmierina Ļoti neapmierina Nezinu
Sabiedrisko vietu kvalitāte (laukumu, parku u.c.)
Sportošanas iespēju kvalitāte
Svētku pasākumu un kultūras aktivitāšu kvalitāte un izvēle
Mākslas galeriju un muzeju kvalitāte un izvēle
Restorānu kvalitāte un izvēle
Bāru kvalitāte
Kinoteātru kvalitāte
Tirdzniecības zonu kvalitāte
Pilsētas/svarīgāko pieminekļu arhitektūra
Sociālās darbības asociāciju/organizāciju skaits

A7: Kā Jūs apmierina sekojošie sabiedriskie pakalpojumi, kurus piedāvā Rīga
Ļoti apmierina Apmierina Ne apmierina, ne neapmierina Neapmierina Ļoti neapmierina Nezinu
Rīgas sabiedriskā transporta sistēmas kvalitāte
Transports pilsētas robežās
Pilsētas un perifērijas savienojums
Drošība uz ceļiem
Policijas dienesti
Velosipēdu celiņu skaits
Tūristu apmeklētāko vietu apkalpošanas kvalitāte
Sociālā nodrošinātība
Medicīniskās aprūpes kvalitāte

A8: Kā Jūs novērtētu sekojošos pilsētas apkārtējās vides aspektus?
Ļoti labi Labi Vidēji Slikti Ļoti slikti Nezinu
Pilsētas ielu un trotuāru seguma stāvoklis
Pilsētas ielu un trotuāru stāvoklis/tīrība
Atkritumu pārstrādes dienesti
Dzeramā ūdens kvalitāte
Atkritumu savākšana
Aprīkojuma tīrība pilsētas parkos
Satiksmes sastrēgumi
Stāvvietu pieejamība
Velosipēdu celiņu pieejamība
Trokšņu piesārņojums
Gaisa piesārņojums
Pilsētas rotaļlaukumu kvalitāte

A10: Domājot par izdevumiem, dzīvojot Rīgā, cik dārgs ir sekojošais:
Ļoti dārgs Dārgs Vidēji Lēts Ļoti lēts Nezinu
Izdevumi par mājokli (kredīts, noma)
Izdevumi par pamata pakalpojumiem, kas attiecas uz māju (gāze, elektrība)
Brīvā laika pavadīšanas izmaksas
Transporta izdevumi
Pārtikas un dzērienu izmaksas (pamata patērējamās preces)
Vispārējie dzīvošanas izdevumi

A9: Cik lielā mērā Jūs uztrauc sekojošās problēmas Rīgā:
Ļoti uztrauc Nedaudz uztrauc Ne īpaši uztrauc Neuztrauc Pavisam neuztrauc Nezinu
Noziedzības līmenis pilsētā
Drošība
Atpūtas iespēju pieejamība jauniešiem
Pieņemamu mājokļu pieejamība
Atpūtas iespēju pieejamība vecākiem cilvēkiem
Darba vietu pieejamība
Sabiedriskā transporta pieejamība
Atpūtas iespēju pieejamība bērniem
Grafiti daudzums
Narkotiku problēma
Bezpajumtnieki
Agresīva/pretsabiedriskā uzvedība
Prostitūcija uz ielām
Satiksme
Gaisa piesārņojums
Demonstrācijas sabiedriskajās vietās

C2: Sekojošie jautājumi attiecas uz Jūsu ceļojumu/pārvietošanās pieredzi Rīgā. Kāds ir transporta veids, kuru Jūs un Jūsu mājsaimniecības locekļi parasti izmantojat, lai nokļūtu darbā/universitātē/skolā? Lūdzu, atķeksējiet atbilstošo ailīti katram mājsaimniecības loceklim

A11A: JÅ«s
Kājām
Velosipēds
Vilciens
Personīgā mašīna
Tramvajs
Autobuss
Trolejbus
Līdzbraucējs mašīnā
Other

A11B: Mājsaimniecības loceklis 2
Kājām
Velosipēds
Vilciens
Personīgā mašīna
Tramvajs
Autobuss
Trolejbus
Līdzbraucējs mašīnā
Other

A11Bother: Norādiet attiecību veidu ar mājsaimniecības locekli (vīrs, sieva utt.)

A11C: Mājsaimniecības loceklis 3
Kājām
Velosipēds
Vilciens
Personīgā mašīna
Tramvajs
Autobuss
Trolejbus
Līdzbraucējs mašīnā
Other

A11Cother: Norādiet attiecību veidu

C3: Cik bieži vidēji Jūs un Jūsu mājsaimniecības locekļi izmantojat sabiedrisko transportu?

A12A: JÅ«s
Nekad
Vienreiz mēnesī
Dažas reizes mēnesī
Vienreiz nedēļā
Dažas reizes nedēļā
5 dienas nedēļā vai vairāk
Other

A12B: Mājsaimniecības loceklis 2
Nekad
Vienreiz mēnesī
Dažas reizes mēnesī
Vienreiz nedēļā
Dažas reizes nedēļā
5 dienas nedēļā vai vairāk
Other

A12Bother: Norādiet attiecību veidu

A12C: Mājsaimniecības loceklis 3
Nekad
Vienreiz mēnesī
Dažas reizes mēnesī
Vienreiz nedēļā
Dažas reizes nedēļā
5 dienas nedēļā vai vairāk
Other

A12Cother: Norādiet attiecību veidu

A13: Cik ilgi vidēji Jums jābrauc līdz darbam (tikai turp)?
Es strādāju mājās
Mazāk par 15 minūtēm
15-29 minūtes
30-44 minūtes
45-59 minūtes
60- 90 minūtes
Vairāk par 90 minūtēm

A14: Cik tālu Jūs parasti braucat līdz darbam (tikai turp)?
Strādāju mājās
Nav fiksētas vietas
Mazāk par 1 kilometru
1-4 kilometri
5-9 kilometri
10-14 kilometri
15-29 kilometri
30 kilometri vai vairāk
Nezinu

A15: Cik mašīnas pieder Jūsu mājsaimniecībai? Lūdzu, ielieciet ķeksīti attiecīgajā ailītē
Neviena
1 mašīna
2 mašīnas
3 mašīnas vai vairāk

C4: Sekojošie jautājumi ir par to, cik, Jūsuprāt, Rīga ir toleranta kā pilsēta

A16: Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir vieta, kura laipni uzņem cilvēkus no citām valstīm?
Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Nezinu

A17: Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir vieta, kura laipni uzņem minoritātes?
Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Nezinu

A18: Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir vieta, kura draudzīgi noskaņota pret lesbietēm?
Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Nezinu

A19: Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir vieta, kura draudzīgi noskaņota pret gejiem?
Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Nezinu

A20: Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka Rīga ir vieta, kurā pastāv sasprindzinājums starp cilvēkiem ar augstu un zemu ienākumu līmeni?
Pilnībā piekrītu
Piekrītu
Ne piekrītu, ne nepiekrītu
Nepiekrītu
Pilnībā nepiekrītu
Nezinu

A21: Kā Jūs domājat, vai dzīves kvalitāte Rīgā pēdējo piecu gadu laikā ir uzlabojusies, nav mainījusies vai ir pasliktinājusies?
Uzlabojusies
Palikusi nemainīga
Pasliktinājusies
Nezinu

A21why: Kāpēc?

A22: Ja Jūs esat dzīvojis/usi citur 1 gadu vai vairāk, kā Jūs novērtētu Rīgu kā dzīvesvietu salīdzinājumā ar vietām, kur Jūs jau esat dzīvojis/usi?
Vislabākā vieta, kur dzīvot
Daudz labākā vieta, kur dzīvot
Nedaudz labāka vieta, kur dzīvot
Nedaudz sliktāka vieta, kur dzīvot
Daudz sliktāka vieta, kur dzīvot
Vissliktākā vieta, kur dzīvot
Nevar novērtēt

A23: Kur Jūs parasti pavadāt nedēļas nogales?
Mājās
Rīgā (bet ne mājās)
Ārpus Rīgas, bet Latvijā
Ārpus Rīgas, bet Eiropā
Nezinu

A24: Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo vērtību uz skalas no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē ļoti apmierināts, 10 nozīmē ļoti neapmierināts.
1 (Ļoti apmierināts) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Ļoti neapmierināts)
Kopumā cik ļoti Jūs esat apmierināts ar dzīvi Rīgā?

A25: Kāda ir varbūtība, ka Jūs aizbrauksiet no Rīgas nākamo 3 gadu laikā?
Gandrīz noteikti
Ļoti iespējams
Iespējams
Ne pārāk iespējams
Pilnīgi neiespējami

[Only answer this question if you answered 'Gandrīz noteikti' or 'Ļoti iespējams' or 'Iespējams' to question 'A25 ']
A25where: Uz kurieni?

[Only answer this question if you answered 'Gandrīz noteikti' or 'Ļoti iespējams' or 'Iespējams' to question 'A25 ']
A25why: Kāpēc?

DAĻA B
APMIERINĀTĪBA AR DARBA VIETU UN DARBA VIDI

Sekojošie jautājumi attiecas uz Jūsu darbu un to, kur Jūs strādājat, un par to, cik Jūs esat apmierināts/āta ar dažādiem Jūsu darba dzīves aspektiem.

B1: Kāda ir Jūsu pašreizējā nodarbošanās?

B2: Kāds ir Jūsu pašreizējais statuss darba tirgū?
Nodarbināts
Pašnodarbināts/”brīvmākslinieks”

B3: Uz kāda līguma pamata Jūs strādājat pašreizējā darbavietā?
Neierobežots beztermiņa līgums
LÄ«gums uz noteikto projektu
Līgums ar fiksētu termiņu mazāku par 12 mēnešiem
Līgums ar fiksētu termiņu vienādu vai lielāku par 12 mēnešiem
Darbiekārtošanas aģentūras pagaidu līgums
Mācekļa statuss vai cits apmācības veids
Bez rakstiska līguma
(Nezinu)
Other

B4: Lūdzu, aprakstiet dažos teikumos, ar ko ir saistīts Jūsu pašreizējais darbs

B5: Cik cilvēki, ieskaitot Jūs, strādā vietā, kur Jūs parasti strādājat/strādājāt?
Mazāk par 10
10 līdz 49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000-1999
2000 vai vairāk
(Nezinu)

B6: Cik ilgi Jūs strādājat šajā kompānijā/organizācijā? (Lūdzu, norādiet gados)

B7: Cik cilvēki, ja tādi ir, strādā Jūsu vadībā?

B8: Cik stundas nedēļā Jūs parasti strādājat Jūsu pamatdarbā?
Mazāk par 20
No 21 līdz 30 stundām
No 31 līdz 42 stundām
No 43 līdz 55 stundām
Vairāk par 55 stundām
Mainās katru nedēļu
Nezinu

B9: Cik Jūs esat apmierināts/āta ar sekojošiem Jūsu darba aspektiem?
Ļoti apmierina Apmierina Ne apmierina, ne neapmierina Neapmierina Ļoti neapmierina Nezinu
Sasnieguma izjūta, ko Jūs gūstat darbā
Iespēja izmantot Jūsu pašu iniciatīvu
Ietekme pār Jūsu paša/s darbu
Darba vietas aprīkojums
Jūsu darba intelektuāli veicinošais aspekts
Darba vides draudzīgums
Saņemtā apmācība
Saņemtā atalgojuma lielums
Brīvdienu skaits/apmaksāta atvaļinājuma lielums
Jūsu darba drošība
Karjeras izaugsmes perspektīvas
Iespēja sabalansēt profesionālo un privāto (ģimene, draugi) dzīvi
Iespēja satikt un kontaktēties ar profesionāļiem no tās paša jomas
Vispārēja apmierinātība ar darbu

B10: Cik ilgi Jūs plānojat palikt šajā kompānijā/organizācijā?
Mazāk par 6 mēnešiem
Mazāk par 1 gadu
No 1 līdz 3 gadiem
Vairāk par 3 gadiem, bet mazāk par 5 gadiem
No 5 līdz 10 gadiem
Vairāk par 10 gadiem
Nezinu

B11: Ja Jūs plānojat pamest šo kompāniju/organizāciju nākamajā gadā, kādi ir divi galvenie iemesli prioritātes secībā?
Interesantāka darba meklēšana:
Labāka atalgojuma meklēšana:
Tāda darba meklējumi, kur nebūtu tik daudz stresa:
Labāku nosacījumu meklēšana:
Mans darba līgums būs beidzies:
Es pārceļos no Rīgas:
Es atstāju valsti:
Citi iemesli:

DAĻA C
APMIERINĀTĪBA AR APKĀRTNI UN MĀJOKLI

Tālāk seko daži jautājumi par to, cik Jūs esat apmierināts/ta ar mājokli un apkārtni, kurā dzīvojat.

C1: Vai Jūs uzskatāt rajonu, kurā dzīvojat, par…
Pilsētas centru
Pilsētas centra apkārtni (uzreiz aiz pilsētas centra robežām)
Atlikušo pilsētas daļu, ieskaitot nomales
Ciematu vai mazo pilsētu metropoles apkārtnē
Vidējo vai lielo pilsētu metropoles apkārtnē
Vidējo vai lielo pilsētu metropoles apkārtnē

C2: Cik ilgi Jūs dzīvojat šajā apkārtnē/rajonā?
Mazāk par 1 gadu
No 1 līdz 5 gadiem
No 5 līdz 10 gadiem
Vairāk par 10 gadiem

C3: Cik Jūs esat apmierināts/āta ar sekojošajiem aspektiem, kas attiecas uz dzīvi Jūsu apkārtnē/rajonā?
Ļoti apmierināts/a Diezgan apmierināts/a Ne pārāk apmierināts/a Ļoti neapmierināts/a Nav viedokļa
Tuvums darba vietai
Personīgā drošība
Transporta trokšņa līmenis
Piesārņojuma līmenis
Bērnu kopšanas iespēju nodrošinājums
Veselības aprūpes iespēju nodrošinājums
Sociālās saskarsmes līmenis starp kaimiņiem
Apkārtnes izskats
Pieeja komerciālajiem pakalpojumiem (pārtika, aptiekas u.c.)
Pieeja sabiedriskajām vietām (parks u.c.)
Pieeja sabiedriskajam transportam
Vispārējā dzīves kvalitāte apkārtnē

C4: Vai dzīve šajā apkārtnē/rajonā kopumā atbilda tam, ko Jūs sagaidījāt?
Yes
No

C5: Cik svarīgi bija sekojošie faktori, pieņemot lēmumu par pārcelšanos Jūsu pašreizējā dzīves vietā?
Ļoti svarīgs Diezgan svarīgs Nedaudz svarīgs Nav svarīgs Nav iespējams novērtēt
Attālums no mājām līdz darbam
Mājokļa izmaksas
Mājokļa lielums
Privāto atvērto platību pieejamība (piemēram, balkons, dārzs)
Tuvums ģimenei/draugiem
Apkalpojošā sektora tuvums
Tuvums sabiedriskajam transportam
Tuvums galvenajiem ceļiem/automaģistrālēm
Tuvums bāriem/nakts klubiem
Tuvums pilsētas centram
Tuvums labas kvalitātes skolām
Bērnudārzu pieejamība
Brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamība
Apkārtnes kvalitāte
Tuvums atvērtajām sabiedriskajām platībām (piemēram, parkiem, rotaļlaukumiem)
Vispārējais noskaņojums apkārtnē

C6: Cik apmierināts/āta Jūs esat ar sekojošiem Jūsu mājokļa aspektiem?
Ļoti apmierināts/a Diezgan apmierināts/a Nedaudz neapmierināts/a Ļoti neapmierināts/a Nav viedokļa
Kopējais mājokļa lielums
Iekšējās noliktavas telpas
Virtuves lielums
Guļamistabu lielums
Skats no mājokļa
Mājokļa drošība
Nodrošinājums ar atvērtajām platībām (dārzs)
Jūsu mājokļa tehniskā kvalitāte
Stāvvieta
Trokšņa līmenis, ko rada kaimiņi
(ja daudzdzīvokļu mājā) Ēkas pārvaldīšanas/tehniskās uzturēšanas kvalitāte
Cits (norādiet)

C6other: Cits (norādiet)

C7: Kas no sekojošajiem piemēriem vislabāk raksturo Jūsu mājokli?
Pieder bez hipotēkas (t.i. bez jebkādiem aizņēmumiem)
Pieder ar hipotēku
Īrnieks, maksājot īri privātajam mājsaimniekam
Īrnieks, maksājot īri sociālajā/ brīvprātīgajā/ municipālajā dzīvojamajā fondā
Mājoklis tiek nodrošināts, nemaksājot īri
Nezinu
Other

C8: Ja Jūs nomājat, cik lielu procentuālo daļu sastāda Jūsu nomas maksājumi no Jūsu mēneša ienākuma?
0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

C9: Ja Jūs esat iegādājies/usies mājokli, cik lielu procentuālo daļu sastāda Jūsu kredīta maksājumi no Jūsu mēneša ienākuma?
0-10 %
11-20%
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%

C10: Ņemot visu vērā, Jūsu ikmēneša nomas/kredīta maksājumus Jūs varat:
Ļoti viegli atļauties
Viegli atļauties
Tik tikko atļauties
Nav viegli atļauties
Ļoti grūti atļauties

DAĻA D
PERSONĪGIE DATI

Šī ir pēdējā aptaujas daļa, kura ir veltīta svarīgai pamatinformācijai par Jums un Jūsu mājsaimniecību.

D1: Lūdzu, norādiet Jūsu dzimumu.
Female
Male

D2: Kādas no šīm kategorijām vislabāk apraksta mājsaimniecību, kurā Jūs šobrīd dzīvojat?
Viens cilvēks
Vīrs un sieva/ dzīvojošie kopā
Vīrs un sieva (vai pāris, kas dzīvo kopā) ar bērniem
Vientuļais tēvs/māte un bērni
Vīrs un sieva (vai pāris, kas dzīvo kopā) un citi cilvēki
Vīrs un sieva (vai pāris, kas dzīvo kopā) ar bērniem un citiem
Vientuļais tēvs/māte un bērni un citi
Divas ģimenes vienības
Cilvēki, kas nepieder ģimenei, starp kuriem ir radnieciskās saites (brāļi un māsas) vai nav (draugi, istabas biedri)
Other

D3: Norādiet kopējo cilvēku skaitu, ieskaitot Jūs, kuri dzīvo Jūsu dzīvojamajā vienībā
1
2
3
4
5
6 vai vairāk

D4: Kāds ir visaugstākais izglītības līmenis, ko Jūs esat saņēmis/usi?

D5: Kur Jūs saņēmāt augstāko izglītības līmeni?
Norādiet pilsētu:

D5institution: Norādiet izglītības iestādi.
:

D6: Lūdzu, norādiet intervālu, kas vislabāk apraksta Jūsu ikmēneša ienākumu pēc nodokļiem (Uzmanību, lūdzu norādiet ienākumus EIRO!).
Mazāk par 500
500-999
1,000-1,999
2,000-2,999
3,000-3,999
4,000-4,999
5,000-5,999
6,000- 6,999
7,000-7,999
8,000-8,000
9,000-9,999
10,000 vai vairāk
Nezinu/atsakos atbildēt

D7: Lūdzu, norādiet intervālu, atbilstoši Jūsu vecumam
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-78
78-84
85 gadi un vairāk
Atsakos atbildēt

D8: Lūdzu, norādiet Jūsu dzimšanas vietu

D9: Kāda ir Jūsu nacionalitāte (viena vai vairākas)?